Цена

Окончателната цена се определя на място след диагностика от сервизен специалист на фирмата.
Диагностиката при посещение е 20 лева.